Jaka jest przyczyna miastenii;


     U chorych z miastenią stwierdzono utrudnienie przekazywania informacji z nerwu do mięśni, a więc przyczyną nadmiernej męczliwości mięśni i ich osłabienia są zaburzenia  transmisji nerwowo-mięśniowej. W normalnych warunkach impuls nerwowy  powodujący skurcz mięśnia jest przewodzony w płytce nerwowo-mięśniowej przez przekaźnik chemiczny ( acetylocholinę ), która uwalnia się z nerwu i łączy z receptorem acetelocholiny części receptorowej płytki nerwowo-mięśniowej.

    Przeprowadzone badania wykazały, że wytwarzanie acetylocholiny jest w miastenii prawidłowe, natomiast zmniejszona jest znacznie ilość receptorów mogących przyjąć te substancje i przekazać informacje do mięśni. Dalsze badania wykazały, że zmniejszenie ilości receptorów dla acetylocholiny spowodowane jest zablokowaniem ich przez przeciwciała. Obecność przeciwciał przeciw receptorom acetylocholiny w płytce nerwowo-mięśniowej  stwierdzono we krwi u około 85 % chorych na miastenię. Wykrycie przeciwciał potwierdziło uprzednio już wysuwaną teorię, że miastenia należy do tak zwanych chorób z autoagresji, chorób autoimmunologicznych. 

     W wytwarzaniu przeciwciał główną rolę odgrywa gruczoł zwany Grasicą. Grasica u dorosłego człowieka powinna ulec zanikowi, natomiast u chorych z miastenią stwierdza się przetrwałą obecność i czynność tego gruczołu w 60 %, a w 15% guz tego gruczołu zwany grasiczakiem.

     Wiadomo gdzie odkładają się przeciwciała w miastenii i gdzie są wytwarzane, nie wiadomo natomiast dlaczego nagle ustrój zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciw własnym tkankom, w tym wypadku receptorom acetylocholiny w płytce nerwowo-mięśniowej.


| Strona główna || przyczyny || diagnostyka || przebieg || leczenie ||poradnik || listy |